«

»

OPPSTART – HØSTEN 2018

Vi starter sesongen i Ørlandshallen tirsdag 28.august.

Alle tidligere medlemmer må registrere seg på nytt på sitt aktuelle parti ved overgang til ny sesong.
Tidligere medlemmer har allerede brukernavn/passord tilsendt på e-post.
Nye medlemmer er velkommen til prøvetime før innmelding.
Faktura vil komme på e-post til alle påmeldte 1.oktober.

TRENINGSTIDER for de som trener EN gang pr.uke:
TIRSDAG – Breddepartier
Kl.16.00-17.00 Jenter/gutter født 2013-2014
Kl.17.00-18.15 Jenter/gutter født 2002-2008

TORSDAG – Breddepartier
Kl.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2011-2012
Kl.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2009-2010

TRENINGSTIDER for de som trener TO ganger pr.uke
TIRSDAG
Kl.17.00-18.15 Aspirantparti (fra 7 år )
Kl.18.00-19.30 Rekrutt konkurranseparti
Kl.18.00-19.30 Junior konkurranseparti

TORSDAG
kL.17.45-19.00 Aspirantparti (fra 7 år)
Kl.17.45-19.30 Rekrutt konkurranseparti
Kl.17.45-19.30 Junior konurranseparti

MEDLEMSKONTINGENT 2018 – Voksne kr.150 Barn kr.100
TRENINGSAVGIFT – HØST 2018
Voksne kr.650
Barn kr.500 for trening en gang pr.uke
Barn kr.700 for trening to ganger pr.uke

Spørsmål vedr.påmelding/trening kan rettes til :
Trine Døsvik – tdoesvik@online.no / 414 00 389
Wenche Sørdal – wsoerdal@gmail.com / 915 43 949

Legg igjen en kommentar