«

»

HØSTEN 2019

KUNNGJØRING
Etter 65 års virksomhet velger Uthaug Turn og Gymnastikklag å avslutte sitt tilbud
for barn og unge fra høsten 2019.
Aktiviteten for voksne opprettholdes.

Bakgrunnen for beslutningen er en helhetsvurdering av dagens situasjon med
to turnforeninger i ett lite lokalsamfunn.
Den uønskede rivaliseringen dette har ført til ,tjener verken utøvere eller turnsporten.
Vi beklager dette overfor våre utøvere.

Styret

Legg igjen en kommentar