«

»

Årsmøte i Bakarosen torsdag 26.mars kl.19.00

SAKLISTE
* Åpning av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av 2 medlemmer til underskrive protokollen
* Årsmelding
* Regnskap
* Valg
* Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 20.mars
……………………………………………………….

Etter årsmøtet åpner vi for diskusjon om Uthaug Turns status og framtid.

Vel møtt !

Styret

Legg igjen en kommentar