«

»

Årsmøte i Bakarosen onsdag 17. juni kl.19.00

SAKLISTE
* Åpning av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
* Årsmelding
* Regnskap
* Valg
* Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 10.juni
…………………………………………..
Etter årsmøtet vil det være åpent for diskusjon om lagets
status og arbeid framover.

Vel møtt !

Legg igjen en kommentar