«

»

Årsmøte i Bakarosen -onsdag 28.april – kl.19.00

SAKLISTE
* Åpning av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Årsmelding
* Regnskap
* Valg
* Innkomne saker
* Innkomne saker må være styret i hende senest 25.april

Vel møtt !
Styret
———————–

NB!
Av hensyn til nok plass iforhold til smittevernnreglene, ber vi om tibakemelding/påmelding til møtet på e-post: wenchesoerdal@gmail.com

Legg igjen en kommentar