«

Årsmøte

Årsmøte
avholdes i Bakarosen torsdag 30.mars – kl.|19.00

SAKLISTE
Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Innkomne saker
Valg

Saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 20. mars

Vel møtt !

Styret

Legg igjen en kommentar