TRENING – ØRLANDSHALLEN

På grunn av ombygging / restaurering av Ørlandshallen vil turntreninga foregå i Ørland Sparebank Arena fra uke 15 fram til juni.
All trening blir til samme dag og tid som tidligere for alle partier.
Flytting av nødvendig utstyr fra Ørlandshallen til ØSA vil foregå fra 1.- 4.april, det betyr at et ikke blir turntrening i uke 14.
Den nye basishallen vil stå ferdig i slutten av august ( skolestart).

Spørsmål vedr.oppmøte/trening rettes til :
Wenche, e-post wsoerdal@gmail.com , mobil 91543949

ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes i Bakarosen onsdag 27.mars – kl.19.00
Saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 20.mars

Styret

VINTERFERIE

Det er ikke trening i Ørlandshallen tirsdag /torsdag i vinterferien ( uke 8 ) .

Trening i Bakarosen – våren 2019

MANDAG – kL.19.00 – 2015
Aerobic – Maks antall deltakere: 25 ( noen plasser ledig )
Instruktør : Ann Roosioja
Varighet : 7.januar til 13.mai 2019 (17 ganger)
Pris : Kr.150 + 650

Oppstart nytt parti
ONSDAG 6. februar – kl.19.00-2015
Yoga / Pilates – mix
Instruktør : Ann Roosioja
Varighet : 6.februar til 15.mai 2019 (14 ganger)
Pris : Kr.150 + 650
Det må være minimum 12 deltakere for at vi starter opp.
Prøvetime 6.februar før endelig påmelding .

Medlemskontingenten kr.150 betales kun èn gang og gjelder for vår/høst 2019.

Vel møtt til god og inspirerende trening !

Oppstart trening i Bakarosen

«Dametrimmen» i Bakarosen starter mandag 7.januar – kl.19.00
Velkommen !

OPPSTART – VÅREN 2019

Vi starter treningen igjen i Ørlandshallen i uke 2 .

Alle tidligere medlemmer må registrere seg på nytt på sitt aktuelle parti ved
overgang til ny sesong.
Tidligere medlemmer har allerede brukernavn og passord tilsendt på e-post.
Nye medlemmer er velkommen til prøvetime før innmelding.

TIRSDAG
ØRLANDSHALLEN
kL.16.30-17.30 GYMLEK – jenter/gutter født 2013-2015

Kl.17.30-18.45 Jenter/gutter født 2002-2008
Kl.17.30-18.45 ASPIRANT fra 7 år (trener tirsdag og torsdag)

Kl.17.30-19.30 KONKURRANSEPARTI – Rekrutt
Kl.17.30-19.30 KONKURRANSEPARTI – Junior

TORSDAG
ØRLANDSHALLEN
kL.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2009-2012
Kl.16.30-17.45 ASPIRANT fra 7 år (trener tirsdag og torsdag)

Kl.17.45-19.30 KONKURRANSEPARTI – Rekrutt
Kl.17.45-19.30 KONKURRANSEPARTI – Junior

NB! Merk nye treningstider

MEDLEMSKONTINGENT 2019
VOKSNE KR.150 BARN KR.100
TRENINGSAVGIFT – VÅREN 2019
VOKSNE – KR. 650
BARN – KR. 500 for trening en gang i uka
KR. 700 for trening to ganger i uka

SØSKENMODERASJON : 1/2 TRENINGSAVGIFT

Spørsmål vedr.påmelding / trening kan rettes til:
Trine Døsvik , kasserer – tdoesvik@online.no – mobil 41400389
Wenche Sørdal, leder – wsoerdal@gmail.com – mobil 91543949

HØSTFERIE

Les resten av denne oppføringen »

NY TRENINGSTID for partiene 2009-2010-2011-2012

TORSDAG KL.16.30 – 17.45

Oppstart step & styrke

Treningen starter i Bakarosen MANDAG 3.SEPTEMBER – kl.19.00-20.15
Alle tidligere deltakere må registrere seg på nytt.
Det er nå åpnet for påmelding. Maks antall deltakere: 25
Nye deltakere er velkommen til prøvetime før innmelding.
Instruktør : Ellen Sofie Liasjø
Velkommen til trening !

OPPSTART – HØSTEN 2018

Vi starter sesongen i Ørlandshallen tirsdag 28.august.

Alle tidligere medlemmer må registrere seg på nytt på sitt aktuelle parti ved overgang til ny sesong.
Tidligere medlemmer har allerede brukernavn/passord tilsendt på e-post.
Nye medlemmer er velkommen til prøvetime før innmelding.
Faktura vil komme på e-post til alle påmeldte 1.oktober.

TRENINGSTIDER for de som trener EN gang pr.uke:
TIRSDAG – Breddepartier
Kl.16.00-17.00 Jenter/gutter født 2013-2014
Kl.17.00-18.15 Jenter/gutter født 2002-2008

TORSDAG – Breddepartier
Kl.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2011-2012
Kl.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2009-2010

TRENINGSTIDER for de som trener TO ganger pr.uke
TIRSDAG
Kl.17.00-18.15 Aspirantparti (fra 7 år )
Kl.18.00-19.30 Rekrutt konkurranseparti
Kl.18.00-19.30 Junior konkurranseparti

TORSDAG
kL.17.45-19.00 Aspirantparti (fra 7 år)
Kl.17.45-19.30 Rekrutt konkurranseparti
Kl.17.45-19.30 Junior konurranseparti

MEDLEMSKONTINGENT 2018 – Voksne kr.150 Barn kr.100
TRENINGSAVGIFT – HØST 2018
Voksne kr.650
Barn kr.500 for trening en gang pr.uke
Barn kr.700 for trening to ganger pr.uke

Spørsmål vedr.påmelding/trening kan rettes til :
Trine Døsvik – tdoesvik@online.no / 414 00 389
Wenche Sørdal – wsoerdal@gmail.com / 915 43 949

Eldre innlegg «

» Nyere innlegg