ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes i Bakarosen onsdag 27.mars – kl.19.00
Saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 20.mars

Styret

VINTERFERIE

Det er ikke trening i Ørlandshallen tirsdag /torsdag i vinterferien ( uke 8 ) .

Trening i Bakarosen – våren 2019

MANDAG – kL.19.00 – 2015
Aerobic – Maks antall deltakere: 25 ( noen plasser ledig )
Instruktør : Ann Roosioja
Varighet : 7.januar til 13.mai 2019 (17 ganger)
Pris : Kr.150 + 650

Oppstart nytt parti
ONSDAG 6. februar – kl.19.00-2015
Yoga / Pilates – mix
Instruktør : Ann Roosioja
Varighet : 6.februar til 15.mai 2019 (14 ganger)
Pris : Kr.150 + 650
Det må være minimum 12 deltakere for at vi starter opp.
Prøvetime 6.februar før endelig påmelding .

Medlemskontingenten kr.150 betales kun èn gang og gjelder for vår/høst 2019.

Vel møtt til god og inspirerende trening !

Oppstart trening i Bakarosen

«Dametrimmen» i Bakarosen starter mandag 7.januar – kl.19.00
Velkommen !

OPPSTART – VÅREN 2019

Vi starter treningen igjen i Ørlandshallen i uke 2 .

Alle tidligere medlemmer må registrere seg på nytt på sitt aktuelle parti ved
overgang til ny sesong.
Tidligere medlemmer har allerede brukernavn og passord tilsendt på e-post.
Nye medlemmer er velkommen til prøvetime før innmelding.

TIRSDAG
ØRLANDSHALLEN
kL.16.30-17.30 GYMLEK – jenter/gutter født 2013-2015

Kl.17.30-18.45 Jenter/gutter født 2002-2008
Kl.17.30-18.45 ASPIRANT fra 7 år (trener tirsdag og torsdag)

Kl.17.30-19.30 KONKURRANSEPARTI – Rekrutt
Kl.17.30-19.30 KONKURRANSEPARTI – Junior

TORSDAG
ØRLANDSHALLEN
kL.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2009-2012
Kl.16.30-17.45 ASPIRANT fra 7 år (trener tirsdag og torsdag)

Kl.17.45-19.30 KONKURRANSEPARTI – Rekrutt
Kl.17.45-19.30 KONKURRANSEPARTI – Junior

NB! Merk nye treningstider

MEDLEMSKONTINGENT 2019
VOKSNE KR.150 BARN KR.100
TRENINGSAVGIFT – VÅREN 2019
VOKSNE – KR. 650
BARN – KR. 500 for trening en gang i uka
KR. 700 for trening to ganger i uka

SØSKENMODERASJON : 1/2 TRENINGSAVGIFT

Spørsmål vedr.påmelding / trening kan rettes til:
Trine Døsvik , kasserer – tdoesvik@online.no – mobil 41400389
Wenche Sørdal, leder – wsoerdal@gmail.com – mobil 91543949

HØSTFERIE

Les resten av denne oppføringen »

NY TRENINGSTID for partiene 2009-2010-2011-2012

TORSDAG KL.16.30 – 17.45

Oppstart step & styrke

Treningen starter i Bakarosen MANDAG 3.SEPTEMBER – kl.19.00-20.15
Alle tidligere deltakere må registrere seg på nytt.
Det er nå åpnet for påmelding. Maks antall deltakere: 25
Nye deltakere er velkommen til prøvetime før innmelding.
Instruktør : Ellen Sofie Liasjø
Velkommen til trening !

OPPSTART – HØSTEN 2018

Vi starter sesongen i Ørlandshallen tirsdag 28.august.

Alle tidligere medlemmer må registrere seg på nytt på sitt aktuelle parti ved overgang til ny sesong.
Tidligere medlemmer har allerede brukernavn/passord tilsendt på e-post.
Nye medlemmer er velkommen til prøvetime før innmelding.
Faktura vil komme på e-post til alle påmeldte 1.oktober.

TRENINGSTIDER for de som trener EN gang pr.uke:
TIRSDAG – Breddepartier
Kl.16.00-17.00 Jenter/gutter født 2013-2014
Kl.17.00-18.15 Jenter/gutter født 2002-2008

TORSDAG – Breddepartier
Kl.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2011-2012
Kl.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2009-2010

TRENINGSTIDER for de som trener TO ganger pr.uke
TIRSDAG
Kl.17.00-18.15 Aspirantparti (fra 7 år )
Kl.18.00-19.30 Rekrutt konkurranseparti
Kl.18.00-19.30 Junior konkurranseparti

TORSDAG
kL.17.45-19.00 Aspirantparti (fra 7 år)
Kl.17.45-19.30 Rekrutt konkurranseparti
Kl.17.45-19.30 Junior konurranseparti

MEDLEMSKONTINGENT 2018 – Voksne kr.150 Barn kr.100
TRENINGSAVGIFT – HØST 2018
Voksne kr.650
Barn kr.500 for trening en gang pr.uke
Barn kr.700 for trening to ganger pr.uke

Spørsmål vedr.påmelding/trening kan rettes til :
Trine Døsvik – tdoesvik@online.no / 414 00 389
Wenche Sørdal – wsoerdal@gmail.com / 915 43 949

Påskeferie – Treningsfri i uke 13

Eldre innlegg «

» Nyere innlegg