«

»

Årsmøte avholdes i Bakarosen onsdag 30. mars- kl.19.00

SAKLISTE

1.Åpning av møtet

2.Godkjenning av innkalling
3.Valg av møteleder
4.Valg av referent
5.Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
6.Årsrapport
7.Regnskap

8. Forslag fra styret i Uthaug Turn og Gymnastikklag om
å vedta en forenklet lov.
Bakgrunn :
NIF har satt i gang en prøveordning der idrettslag kan
vedta en lov som er enklere enn den som i dag gjelder.
Den nye lovnormen stiller færre krav til antall tillitsvalgte
og overlater et større ansvar for organiseringen av laget til styret-

Styret anbefaler at årsmøtet vedtar en forenklet lovnorm for Uthaug Turn.
Dersom årsmøtet etter en eventuell vedtakelse av en forenklet lovnorm
ønsker å gåtilbake til den ordinære loven,står årsmøtet fritt til
å beslutte dette.

9. Valg

10.Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 20.mars

Velkommen !
Styret

Legg igjen en kommentar