Årsmøtet som skulle vært avholdt 28.april er utsatt . Ny dato : Onsdag 9-juni – kl.19.00

Les resten av denne oppføringen »

Årsmøte i Bakarosen -onsdag 28.april – kl.19.00

SAKLISTE
* Åpning av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Årsmelding
* Regnskap
* Valg
* Innkomne saker
* Innkomne saker må være styret i hende senest 25.april

Vel møtt !
Styret
———————–

NB!
Av hensyn til nok plass iforhold til smittevernnreglene, ber vi om tibakemelding/påmelding til møtet på e-post: wenchesoerdal@gmail.com

Årsmøte i Bakarosen onsdag 17. juni kl.19.00

SAKLISTE
* Åpning av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
* Årsmelding
* Regnskap
* Valg
* Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 10.juni
…………………………………………..
Etter årsmøtet vil det være åpent for diskusjon om lagets
status og arbeid framover.

Vel møtt !

Treningen i Bakarosen er inntil videre avlyst mandag 16.03 og mandag 23.03

Godt nytt år !

Step / styrke starter i Bakarosen mandag 6.januar , kl.1900 – 2015 .
Velkommen til trening ! Les resten av denne oppføringen »

Trening i Bakarosen – høsten 2019

MANDAGER – kl.19.00 – 201.15
Step med Ellen Sofie
Oppstart mandag 26.08 uke 35, slutt uke 50
Pris: kr.650

ONSDAGER – kl.19.00 – 20.15
Bodybalance med Ann
Oppstart onsdag 28.08 uke 35 , slutt uke 50
Pris: Kr.650

VELKOMMEN !

NB!
Begge partiene forutsetter 12 påmeldte før oppstart.

HØSTEN 2019

KUNNGJØRING
Etter 65 års virksomhet velger Uthaug Turn og Gymnastikklag å avslutte sitt tilbud
for barn og unge fra høsten 2019.
Aktiviteten for voksne opprettholdes.

Bakgrunnen for beslutningen er en helhetsvurdering av dagens situasjon med
to turnforeninger i ett lite lokalsamfunn.
Den uønskede rivaliseringen dette har ført til ,tjener verken utøvere eller turnsporten.
Vi beklager dette overfor våre utøvere.

Styret

TURNSTEVNET 2019

Nye treningstider for alle som skal være med på turnstevnet i Trondheim :

Tirsdag og torsdag – kl.16.30-17.45 for aldersgruppa 2009 , 2010 , 2011
Tirsdag og torsdag – kl.16.30-18.30 for konkurransegruppa

Viktig at alle møter på treninga fram til turnstevnet !!

PÅSKEFERIE

Det blir ikke trening i uke 16. Første trening etter påske er tirsdag 23.april.
GOD PÅSKE !

PÅMELDING TURNSTEVNET 2019

Husk påmeldingsfristen til turnstevnet,11. april !

Eldre innlegg «