TURNSTEVNET 2019

Nye treningstider for alle som skal være med på turnstevnet i Trondheim :

Tirsdag og torsdag – kl.16.30-17.45 for aldersgruppa 2009 , 2010 , 2011
Tirsdag og torsdag – kl.16.30-18.30 for konkurransegruppa

Viktig at alle møter på treninga fram til turnstevnet !!

PÅSKEFERIE

Det blir ikke trening i uke 16. Første trening etter påske er tirsdag 23.april.
GOD PÅSKE !

PÅMELDING TURNSTEVNET 2019

Husk påmeldingsfristen til turnstevnet,11. april !

TRENING – ØRLANDSHALLEN

På grunn av ombygging / restaurering av Ørlandshallen vil turntreninga foregå i Ørland Sparebank Arena fra uke 15 fram til juni.
All trening blir til samme dag og tid som tidligere for alle partier.
Flytting av nødvendig utstyr fra Ørlandshallen til ØSA vil foregå fra 1.- 4.april, det betyr at et ikke blir turntrening i uke 14.
Den nye basishallen vil stå ferdig i slutten av august ( skolestart).

Spørsmål vedr.oppmøte/trening rettes til :
Wenche, e-post wsoerdal@gmail.com , mobil 91543949

ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes i Bakarosen onsdag 27.mars – kl.19.00
Saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 20.mars

Styret

VINTERFERIE

Det er ikke trening i Ørlandshallen tirsdag /torsdag i vinterferien ( uke 8 ) .

Trening i Bakarosen – våren 2019

MANDAG – kL.19.00 – 2015
Aerobic – Maks antall deltakere: 25 ( noen plasser ledig )
Instruktør : Ann Roosioja
Varighet : 7.januar til 13.mai 2019 (17 ganger)
Pris : Kr.150 + 650

Oppstart nytt parti
ONSDAG 6. februar – kl.19.00-2015
Yoga / Pilates – mix
Instruktør : Ann Roosioja
Varighet : 6.februar til 15.mai 2019 (14 ganger)
Pris : Kr.150 + 650
Det må være minimum 12 deltakere for at vi starter opp.
Prøvetime 6.februar før endelig påmelding .

Medlemskontingenten kr.150 betales kun èn gang og gjelder for vår/høst 2019.

Vel møtt til god og inspirerende trening !

Oppstart trening i Bakarosen

«Dametrimmen» i Bakarosen starter mandag 7.januar – kl.19.00
Velkommen !

OPPSTART – VÅREN 2019

Vi starter treningen igjen i Ørlandshallen i uke 2 .

Alle tidligere medlemmer må registrere seg på nytt på sitt aktuelle parti ved
overgang til ny sesong.
Tidligere medlemmer har allerede brukernavn og passord tilsendt på e-post.
Nye medlemmer er velkommen til prøvetime før innmelding.

TIRSDAG
ØRLANDSHALLEN
kL.16.30-17.30 GYMLEK – jenter/gutter født 2013-2015

Kl.17.30-18.45 Jenter/gutter født 2002-2008
Kl.17.30-18.45 ASPIRANT fra 7 år (trener tirsdag og torsdag)

Kl.17.30-19.30 KONKURRANSEPARTI – Rekrutt
Kl.17.30-19.30 KONKURRANSEPARTI – Junior

TORSDAG
ØRLANDSHALLEN
kL.16.30-17.45 Jenter/gutter født 2009-2012
Kl.16.30-17.45 ASPIRANT fra 7 år (trener tirsdag og torsdag)

Kl.17.45-19.30 KONKURRANSEPARTI – Rekrutt
Kl.17.45-19.30 KONKURRANSEPARTI – Junior

NB! Merk nye treningstider

MEDLEMSKONTINGENT 2019
VOKSNE KR.150 BARN KR.100
TRENINGSAVGIFT – VÅREN 2019
VOKSNE – KR. 650
BARN – KR. 500 for trening en gang i uka
KR. 700 for trening to ganger i uka

SØSKENMODERASJON : 1/2 TRENINGSAVGIFT

Spørsmål vedr.påmelding / trening kan rettes til:
Trine Døsvik , kasserer – tdoesvik@online.no – mobil 41400389
Wenche Sørdal, leder – wsoerdal@gmail.com – mobil 91543949

HØSTFERIE

Les resten av denne oppføringen »

Eldre innlegg «