Treningen i Bakarosen er inntil videre avlyst mandag 16.03 og mandag 23.03

Årsmøtet som er berammet til torsdag 26. mars er utsatt inntil videre

Årsmøte i Bakarosen torsdag 26.mars kl.19.00

SAKLISTE
* Åpning av møtet
* Godkjenning av innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av 2 medlemmer til underskrive protokollen
* Årsmelding
* Regnskap
* Valg
* Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 20.mars
……………………………………………………….

Etter årsmøtet åpner vi for diskusjon om Uthaug Turns status og framtid.

Vel møtt !

Styret

Godt nytt år !

Step / styrke starter i Bakarosen mandag 6.januar , kl.1900 – 2015 .
Velkommen til trening ! Les resten av denne oppføringen »

Trening i Bakarosen – høsten 2019

MANDAGER – kl.19.00 – 201.15
Step med Ellen Sofie
Oppstart mandag 26.08 uke 35, slutt uke 50
Pris: kr.650

ONSDAGER – kl.19.00 – 20.15
Bodybalance med Ann
Oppstart onsdag 28.08 uke 35 , slutt uke 50
Pris: Kr.650

VELKOMMEN !

NB!
Begge partiene forutsetter 12 påmeldte før oppstart.

HØSTEN 2019

KUNNGJØRING
Etter 65 års virksomhet velger Uthaug Turn og Gymnastikklag å avslutte sitt tilbud
for barn og unge fra høsten 2019.
Aktiviteten for voksne opprettholdes.

Bakgrunnen for beslutningen er en helhetsvurdering av dagens situasjon med
to turnforeninger i ett lite lokalsamfunn.
Den uønskede rivaliseringen dette har ført til ,tjener verken utøvere eller turnsporten.
Vi beklager dette overfor våre utøvere.

Styret

TURNSTEVNET 2019

Nye treningstider for alle som skal være med på turnstevnet i Trondheim :

Tirsdag og torsdag – kl.16.30-17.45 for aldersgruppa 2009 , 2010 , 2011
Tirsdag og torsdag – kl.16.30-18.30 for konkurransegruppa

Viktig at alle møter på treninga fram til turnstevnet !!

PÅSKEFERIE

Det blir ikke trening i uke 16. Første trening etter påske er tirsdag 23.april.
GOD PÅSKE !

PÅMELDING TURNSTEVNET 2019

Husk påmeldingsfristen til turnstevnet,11. april !

TRENING – ØRLANDSHALLEN

På grunn av ombygging / restaurering av Ørlandshallen vil turntreninga foregå i Ørland Sparebank Arena fra uke 15 fram til juni.
All trening blir til samme dag og tid som tidligere for alle partier.
Flytting av nødvendig utstyr fra Ørlandshallen til ØSA vil foregå fra 1.- 4.april, det betyr at et ikke blir turntrening i uke 14.
Den nye basishallen vil stå ferdig i slutten av august ( skolestart).

Spørsmål vedr.oppmøte/trening rettes til :
Wenche, e-post wsoerdal@gmail.com , mobil 91543949

Eldre innlegg «